Sirküler

Sirküler No : 2023-22
Tarih : 24.11.2023

Konu: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-21
Tarih : 07.11.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-20
Tarih : 01.11.2023

Konu : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımla...