Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve  denetim kanıtlarının değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirliği ve kalitesini artırmak için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve diğer düzenleyici kurum uygulamaları kapsamında uluslararası ve yerel denetim standartları esas alınarak bağımsız denetim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.