Danışmanlık

 • Vergi Planlaması
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı
 • Şirketler Hukuku
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • İç Denetim ve Muhasebe Organizasyonunun Kuruluş ve Yapılandırılması
 • Revizyon Hizmetleri
 • Tübitak, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamaları
 • Kambiyo ve Dış Ticaret Mevzuatı
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Kapsamında Kuruluş, Birleşme, Bölünme, Nev-i Değişikliği, Tasfiye İşlemleri