Katma Değer Vergisi İadesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olmakla beraber, katma değer vergisi mükellefleri tarafından gerçekleştirilen;

 

  • Mal ve hizmet ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler
  • Liman hizmetleri, kıymetli maden ve petrol aramaları
  • Ulusal güvenlik harcamaları ve teşvik belgeli yatırımlar
  • Uluslararası taşımacılık
  • Diplomatik istisnalar
  • İndirimli kdv oranına tabi teslim ve hizmetler
  • Kısmi kdv tevkifatına tabi işlemler
  • Diğer maddelerde sayılan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden

 

kaynaklanan katma değer vergisi iadeleri oluşabilmektedir.

 

Katma değer vergisi iade taleplerinin yasal mevzuat ve iade proserdürleri kapsamında değerlendirilerek Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına istinaden nakden veya mahsuben iade alınması sağlamaktadır.

Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’na ibrazı gereken tüm listeler (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, hesaplama tabloları) ile gerekli diğer belge ve tabloların oluşturulması, kontrol raporu ve eksiklik yazılarına cevap yazılarının hazırlanarak iade sürecinin kısa sürede tamamlanabilmesi için alanında uzman kadromuz gerekli tüm desteği sağlamaktadır.