Vergi İhtilafları

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mükellefler arasında vergi uygulamalarından kaynaklanan görüş farklılıkları yaşanabilmektedir. 

Vergi mahkemelerinde çözüme kavuşturulması gereken konular ile ilgili tüm aşamaların takibi, duruşmalara iştirak edilmesi, bilirkişilik, istinaf ve temyiz süreçlerinde uzun yıllar kamu ve özel sektör deneyimi bulunan kadromuz gereken tüm desteği sağlamaktadır.