Transfer Fiyatlandırması

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği hükümlerine göre kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları halinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gündeme gelmek, kanunun 11/1-c maddesine göre ise  transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurumlar vergisi matrahından indirimi kabul edilmemektedir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği hükümlerine kurumların yıllık olarak;

  • genel rapor
  • yıllık transfer fiyatlandırması raporu
  • ülke bazlı rapor ile bildirim formlarını

hazırlama ve Hazine ve Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır.                                   Rapor ve formların, kanun ve tebliğde belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanması süreçlerini yürütmekteyiz