Özel Tüketim Vergisi İadesi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli ;

  • (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
  • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,
  • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
  • (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına istinaden 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan istisna ve indirim hükümleri kapsamında özel tüketim vergisi nakden veya mahsuben iade alınabilmektedir.