2019 Sirküler

Sirküler No : 2019-01
Tarih : 02.01.2019

Konu: 2019 Yılı İçin Defter Tutma Hadleri.

Sirküler No : 2019-02
Tarih : 02.01.2019

Konu:Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, Mük.80, 82, 86,89/15 Ve 103 ‘Üncü Maddelerindeki Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır

Sirküler No : 2019-03
Tarih : 02.01.2019

Konu:2019 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları

Sirküler No : 2019-04
Tarih : 02.01.2019

Konu:Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Ve Matrah Dilimleri.

Sirküler No : 2019-05
Tarih : 02.01.2019

Konu:2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Artış (%15,9)

Sirküler No : 2019-06
Tarih : 03.01.2019

Konu: İndirimi Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 14.100,-Tl

Sirküler No : 2019-07
Tarih : 03.01.2019

Konu: Alkollü İçkilerde Özel Tüketim Vergisi Artışı-İmar Barışı Uygulamasında Süre Uzatımı-Motorsikletler Ve Bazı Taşıtlarda Ötv İndirimi.

Sirküler No : 2019-08
Tarih : 03.01.2019

Konu: 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı.

Sirküler No : 2019-09
Tarih : 14.01.2019

Konu: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı.

Sirküler No : 2019-10
Tarih : 2019-21

Konu: Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi.

Sirküler No : 2019-11
Tarih : 31.01.2019

Konu: Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

Sirküler No : 2019-12
Tarih : 04.02.2019

Konu: 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Ve Efektif Kurları.

Sirküler No : 2019-13
Tarih : 04.02.2019

Konu: Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündeliklerinde Esas Alınacak Ücret Aralıkları.

Sirküler No : 2019-14
Tarih : 13.02.2019

Konu: 2018 Iv. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık ) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Sirküler No : 2019-15
Tarih : 19.02.2019

Konu: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik - Toplu Taşıma Yapan Halk Otobüsleri Hasılat Esası...

Sirküler No : 2019-16
Tarih : 22.02.2019

Konu : Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanunu) - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik. ...

Sirküler No : 2019-17
Tarih : 04.03.2019

Konu: - İhracat Bedellerininin Yurda Getirilmesi Ve Tl’Ye Çevrilmesi Zorunluluğu Uzatıldı. - Ham Ve Taklit Kürklerin Ötv Oranları Yeniden Belirlendi.

Sirküler No : 2019-18
Tarih : 15.03.2019

Konu: 306 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. - 301 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik.

Sirküler No : 2019-19
Tarih : 21.03.2019

Konu: Tapu Harçları, Kdv Ve Ötv İndirimlerinde Süre Uzatımı- Tevkifat Oranları, Yurt Dışında İhraç Edilen Tahviller İle Kira Sertifikaları Gelirlerinde İndiri...

Sirküler No : 2019-20
Tarih : 26.03.2019

Konu:Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik.

Sirküler No : 2019-21
Tarih : 04.04.2019

Konu: Plastik Poşet Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi. - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik.

Sirküler No : 2019-22
Tarih : 16.04.2019

Konu: İhraç Edilen Taşıtların İmalinde Kullanılan İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtlar İçin Yüklenilen Ötv’Nin İadesi Uygulaması.

Sirküler No : 2019-23
Tarih : 03.05.2019

Konu: Enflasyon Oranına Bağlı Değişken Faiz Oranları Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Faizlerinde Tevkifat Oranı Sıfırlandı.

Sirküler No : 2019-24
Tarih : 11.06.2019

Konu: Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sitemi. - Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Raporları Elektronik Ortamda Gönderilecek.

Sirküler No : 2019-25
Tarih : 13.06.2019

Konu: 16 Ve Daha Büyük Yaştaki Araçların Hurdaya Çıkarılarak Yerine Alınacak Yeni Araçlarda Ötv İndirimi 15.000,- Tl’Ye Çıkarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünd...

Sirküler No : 2019-26
Tarih : 18.06.2019

Konu: Sanayicilere Ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Sıfırlandı. - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Geçiş Yapan Araçlara Kesilen Cezaların ...

Sirküler No : 2019-27
Tarih : 02.07.2019

Konu: Gecikme Zammı Oranında Artış Yapıldı. - Yapı Kayıt Belgesi İçin Yapılacak Ödemelere Süre Uzatımı Getirildi.

Sirküler No : 2019-28
Tarih : 10.07.2019

Konu: Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri.

Sirküler No : 2019-29
Tarih : 24.07.2019

Konu: Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7186 Sayılı Kanun) Yürürlüğe Girdi.

Sirküler No : 2019-30
Tarih : 29.07.2019

Konu: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Yürürlüğe Girme Tarihi Uzatıldı.

Sirküler No : 2019-31
Tarih : 05.08.2019

Konu: Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. - Vergi Borcu Olanlar Vergi Dairelerinde İlan Edilecek Ve Bakanlık İnternet Sitesinde Açıklana...

Sirküler No : 2019-32
Tarih : 29.08.2019

Konu: 2020 Yılı İçin Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri.

Sirküler No : 2019-33
Tarih : 02.09.2019

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Süre Uzatımı Yapıldı.

Sirküler No : 2019-34
Tarih : 03.09.2019

Konu: Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Kdv Oranı % 8’ E İndirildi. -Gecikme Zammı Oranı Tekrar Aylık % 2’ Ye İndirildi.

Sirküler No : 2019-35
Tarih : 11.10.2019

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Artırıldı.

Sirküler No : 2019-36
Tarih : 21.10.2019

Konu: Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2019-37
Tarih : 04.12.2019

Konu: Elektronik Belge Uygulamasına İlişkin 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler No : 2019-38
Tarih : 04.12.2019

Konu: Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Uygulama Usul Ve Esasları 309 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Belirlendi. - Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ...

Sirküler No : 2019-39
Tarih : 09.12.2019

Konu: Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

Sirküler No : 2019-40
Tarih : 17.12.2019

Konu: 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru.

Sirküler No : 2019-41
Tarih : 23.12.2019

Konu: 2019 Takvim Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %22,58. - 2020 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisinde Artış Oranı %12 - Reeskont Ve Avans İşlemle...

Sirküler No : 2019-43
Tarih : 31.12.2019

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Düşürüldü. - Fatura Kullanma Mecburiyetindeki Sınır İle Gider Kaydedilebilecek Küçük Demirbaş Sın...

Sirküler No : 2019-44
Tarih : 31.12.2019

Konu: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 40/1,40/7, 47, 48, 68, Mük.80, 82, 86,89/15 Ve 103 ‘Üncü Maddelerindeki Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Artır...

Sirküler No : 2019-45
Tarih : 31.12.2019

Konu: Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Ve Matrah Dilimleri. - 2020 Yılı İçin Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. - 2020 Yılı İçin Çevre Temizlik Vergisi Tuta...

Sirküler No : 2019-46
Tarih : 31.12.2019

Konu: 2020 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları. - 2020 Yılında Uygulanacak Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerdeki Harçların Tl Tutarları. - Yabancı Para...

Sirküler No : 2019-47
Tarih : 31.12.2019

Konu: 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Artış (%12). - Mobil Telefon Aboneliğinde Özel İletişim Vergisi Miktarı 79,00 Tl. - İndirimli Orana Tabi İşlemler...