2023 Sirküler

2023 Sirküler

Sirküler No : 2023-1
Tarih : 06.01.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-2
Tarih : 06.01.2023

Konu :2023 Takvim Yılında Uygulanacak Parasal Hadler Belirlendi.

Sirküler No : 2023-3
Tarih : 19.01.2023

Konu: Ticaret Sicilinde Tescili Gereken Belirli İşlemlerin Vergi Dairesine Bildirimi Kaldırıldı.

Sirküler No : 2023-4
Tarih : 06.03.2023

Konu : Eyt Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayımlandı.

Sirküler No : 2023-5
Tarih : 13.04.2023

Konu : Tcmb Özet Döviz Pozisyon Raporu’Nun Kapsamı Ve Bildirim Süresinde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-6
Tarih : 17.04.2023

Konu : 2022 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilecek Ek Vergi Tebliği Yayımlandı.

Sirküler No : 2023-7
Tarih : 20.04.2023

Konu: Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndiriminin Uygulanma Esasları Belirlendi.

Sirküler No : 2023-8
Tarih : 26.04.2022

Konu : Nisan 2023 Döneminde Verilmesi Gereken Beyan Ve Bildirimlerin Süresi Uzatıldı.

Sirküler No : 2023-9
Tarih : 15.05.2023

Konu: Mayıs 2023 Döneminde Verilmesi Gereken Kurumlar Geçici Vergi Uzatıldı.

Sirküler No : 2023-10
Tarih : 26.05.2023

Konu: 7440 Sayılı Kanun´Un Başvuru, Bildirim Ve Beyan Süreleri İle Ödeme Süresi Uzatıldı.

Sirküler No : 2023-11
Tarih : 29.05.2023

Konu : E-Defter Bildirim Ve Beyan Süreleri Uzatıldı.

Sirküler No : 2023-12
Tarih : 04.07.2023

Konu: Döviz Tevdiat Hesapları İle Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarına Uygulanan Stopaj Oranları Arttırıldı.

Sirküler No : 2023-13
Tarih : 04.07.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2023-14
Tarih : 04.07.2023

Konu :Temmuz İla Aralık 2023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Yeniden Belirlendi.

Sirküler No : 2023-15
Tarih : 07.07.2023

Konu: Katma Değer Vergisi Oranlarında Artış Yapıldı.

Sirküler No : 2023-16
Tarih : 16.07.2023

Konu: Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki 1 Sayılı Listede Yeralan Ürünlerin Ötv Tutarları Artırıldı.

Sirküler No : 2023-17
Tarih : 18.07.2023

Konu :7456 Sayılı Kanun İle Ek Vergi Yükümlülükleri Getirildi, Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı.

Sirküler No : 2023-18
Tarih : 01.09.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-19
Tarih : 29.09.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-20
Tarih : 01.11.2023

Konu : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımla...

Sirküler No : 2023-21
Tarih : 07.11.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-22
Tarih : 24.11.2023

Konu: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-23
Tarih : 05.12.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-24
Tarih : 05.12.2023

Konu: Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı.

Sirküler No : 2023-25
Tarih : 05.12.2023

Konu : 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Sirküler No : 2023-26
Tarih : 05.12.2023

Konu : Gecikme Zammı Oranı Artırıldı.

Sirküler No : 2023-27
Tarih : 05.12.2023

Konu: İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemleri Uygulanan İşlemlerde Kdv İndirimi Kaldırıldı.

Sirküler No : 2023-28
Tarih : 27.12.2023

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-29
Tarih : 31.12.2023

Konu: İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemleri Uygulanan İşlemlerde Kdv İndirimini Kaldıran Kararnamede Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2023-30
Tarih : 31.12.2023

Konu : 7491 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

Sirküler No : 2023-31
Tarih : 31.12.2023

Konu : Menkul Sermaye İratlarına İndirimli Vergi Tevkifatı Uygulamasında Süre Uzatımı Yapıldı.

Sirküler No : 2023-32
Tarih : 31.12.2023

Konu: Şans Oyunları Vergisi Oranlarında İndirim Yapıldı.

Sirküler No : 2023-33
Tarih : 31.12.2023

Konu : 2024 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.

Sirküler No : 2023-34
Tarih : 31.12.2023

Konu: 2024 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları Belirlendi.

Sirküler No : 2023-35
Tarih : 31.12.2023

Konu :Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler No : 2023-36
Tarih : 31.12.2023

Konu: 2024 Yılında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Had Ve Tutarlar Belirlendi.

Sirküler No : 2023-37
Tarih : 31.12.2023

Konu :2024 Yılında 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna Göre Uygulanacak Had Ve Tutarlar Belirlendi.

Sirküler No : 2023-38
Tarih : 31.12.2023

Konu: 2024 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.

Sirküler No : 2023-39
Tarih : 31.12.2023

Konu: 2024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Ve Asgari Ücret Desteği Belirlendi.