2020 Sirküler

Sirküler No : 2020-01
Tarih : 02.01.2020

Konu: Gecikme Zammı Ve Tescil Faizi Oranında İndirim Yapıldı.

Sirküler No : 2020-02
Tarih : 02.01.2020

Konu: 1- 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı.

Sirküler No : 2020-03
Tarih : 02.01.2020

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Zorunluğunda Bankalara Satılması Zorunluluğu Kaldırıldı.

Sirküler No : 2020-04
Tarih : 03.01.2020

Konu:Kdv Oranları, Mobilya Teslimlerinde %8, Tavuk Yumurtası Teslimleri Ve Su Ürünleri Toptan Satış Yerlerinde Balık Teslimlerinde %1’E İndirildi.

Sirküler No : 2020-05
Tarih : 10.01.2020

Konu: Kuyumculuk, Sarraflık Ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Bulunanların Kuyum Satışlarında Fatura Düzenleme Sınırı 4.200,-Tl

Sirküler No : 2020-06
Tarih : 15.01.2020

Konu: Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintileri İle Sigorta Primleri 1003B Kodlu Beyanname İle Beyan Edilebilecek. (Vuk 122 Nolu Sirküler)

Sirküler No : 2020-07
Tarih : 20.01.2020

Konu:01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı Belirlendi

Sirküler No : 2020-08
Tarih : 27.01.2020

Konu: 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Ve Efektif Kurları

Sirküler No : 2020-09
Tarih : 27.01.2020

Konu: Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündeliklerinde Esas Alınacak Ücret Aralıkları

Sirküler No : 2020-10
Tarih : 10.02.2020

Konu: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Başlama Tarihi Değiştirildi

Sirküler No : 2020-11
Tarih : 21.02.2020

Konu: Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Ve Erteleme, (7221 Sayılı Kanun)

Sirküler No : 2020-12
Tarih : 25.02.2020

Konu: %5’Lik Sigorta Primi İşveren Teşvikine Bazı İllerde Uygulanan %6’Lık İlave Teşvikte Süre Uzatımı

Sirküler No : 2020-13
Tarih : 25.03.2020

Konu: Bazı Vergisel Yükümlülüklerin Beyan Ve Ödeme Süreleri Mücbir Sebep Nedeni İle Uzatıldı.

Sirküler No : 2020-14
Tarih : 03.04.2020

Konu: Sosyal Sigorta Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

Sirküler No : 2020-15
Tarih : 03.04.2020

Konu: Covıd-19 Salgını Nedeni İle İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhracat Süreleri Uzatıldı

Sirküler No : 2020-16
Tarih : 04.04.2020

Konu: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Başlama Tarihi Ertelendi

Sirküler No : 2020-17
Tarih : 20.04.2020

Konu: 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl...

Sirküler No : 2020-18
Tarih : 20.04.2020

Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamesi Beyan Ve Ödeme Süresi Ertelendi.

Sirküler No : 2020-19
Tarih : 21.04.2020

Konu: 30.04.2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve Gib Sistemine Yüklenmesi Gereken Elektronik Defter Beratları İçin Süre Uzatımı Yapıldı.

Sirküler No : 2020-20
Tarih : 22.04.2020

Konu: Şubat Ve Mart 2020 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Beyan Ve Ödeme Süresi Ertelendi

Sirküler No : 2020-21
Tarih : 08.05.2020

Konu: 518 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Mücbir Sebep İlan Edilen Dönemlere İlişkin Kdv İade Uygulamasına Yönelik Düzenlemelerin Yer Aldığı Kdv Tebl...

Sirküler No : 2020-22
Tarih : 13.05.2020

Konu: 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödenme Süreleri Uzatıldı.

Sirküler No : 2020-23
Tarih : 29.05.2020

Konu: Kambiyo Muamelelerinde Bsmv Oranı Artırıldı

Sirküler No : 2020-24
Tarih : 15.06.2020

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Düşürüldü.

Sirküler No : 2020-25
Tarih : 02.07.2020

Konu:Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık Haricinde İşten Çıkarma Yasağı Süresi 1 Ay Uzatıldı.

Sirküler No : 2020-26
Tarih : 08.07.2020

Konu:01.07.2020 - 31.12.2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Arttı.

Sirküler No : 2020-27
Tarih : 04.08.2020

Konu :Covid-19 Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği İle Ücretsiz İzne Ayrılanlara Nakdi Ücret Desteği Uygulamasından Faydalanan Özel Sektör İşyerlerinin Haftalık N...

Sirküler No : 2020-28
Tarih : 04.08.20202

Konu :Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı - 4857 Sayılı İş Kanunu’Nun Geçici 10’Ncu Maddesinde Süre Uzatımı Yapıldı-Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranında İndir...

Sirküler No : 2020-29
Tarih : 31.08.2020

Konu; Araç Alımlarında Ötv Oranlarına Değişiklik Yapıldı. -Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv İndirimi Yapıldı. - Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2020-30
Tarih : 21.09.2020

Konu: Kar Dağıtımı Kısıtlamasında Süre Uzatımı Yapıldı.

Sirküler No : 2020-31
Tarih : 01.10.2020

Konu: Mevduat Faizlerinde Ve Katılım Bankaları Katılma Hesabı Kar Paylarında Tevkifat Oranları Düşürüldü.

Sirküler No : 2020-32
Tarih : 20.11.2020

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Sirküler No : 2020-33
Tarih : 01.12.2020

Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı.

Sirküler No : 2020-34
Tarih : 22.12.2020

Konu: Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2020-35
Tarih : 24.12.2020

Konu: Covıd-19 Salgını Nedeni İle Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Ve Başvuru Süresi Uzatıldı.