2021 Sirküler

Sirküler No : 2021-01
Tarih : 01.01.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 1

Sirküler No : 2021-02
Tarih : 01.02.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 2

Sirküler No : 2021-03
Tarih : 04.01.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 3

Sirküler No : 2021-04
Tarih : 04.01.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 4

Sirküler No : 2021-05
Tarih : 04.01.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 5

Sirküler No : 2021-06
Tarih : 04.01.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 6

Sirküler No : 2021-07
Tarih : 04.01.2021

2021 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 7

Sirküler No : 2021-08
Tarih : 08.01.2021

5941 Sayılı Çek Kanunu´Nun Geçici 35´Nci Maddesinde Yeralan Süre Uzatıldı

Sirküler No : 2021-09
Tarih : 27.01.2021

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Ba Bs Formlarında Gösterilmeyecek

Sirküler No : 2021-10
Tarih : 05.02.2021

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Yürürlüğe Girdi

Sirküler No : 2021-11
Tarih : 18.02.2021

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2021-12
Tarih : 22.02.2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-13
Tarih : 11.03.2021

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Yasağı Ve Ücretsiz İzne Çıkarma Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-14
Tarih : 26.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Vergi Beyannameleri Ve Form Ba Bs Bildirimleri İle E-Defterlerin Oluşturulma Ve Beratların Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-15
Tarih : 26.02.2021

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı

Sirküler No : 2021-16
Tarih : 26.04.2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-17
Tarih : 04.05.2021

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Sirküler No : 2021-18
Tarih : 04.05.2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-19
Tarih : 04.05.2021

Ocak-Mart 2021 Dönemi Geçici Vergi Beyan Ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-20
Tarih : 04.05.2021

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Yasağı Ve Ücretsiz İzne Çıkarma Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-21
Tarih : 10.05.2021

E-Arşiv Fatura Ve E-Smm İptal, İhtaritiraz Kılavuzu Yayımlandı

Sirküler No : 2021-22
Tarih : 31.05.2021

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2021-23
Tarih : 31.05.2021

Elektronik Defter Oluşturma, İmzalama Ve Beratlarının Gib Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-24
Tarih : 02.06.2021

Bazı Hizmet İfalarında İndirimli Kdv Oranı Ve Kira Ödemelerinde İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihe Kadar Uzatıldı

Sirküler No : 2021-25
Tarih : 04.06.2021

Kdv Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır 2.000,00 Tl Olarak Belirlendi

Sirküler No : 2021-26
Tarih : 12.07.2021

Elektronik Defter Oluşturma, İmzalama Ve Beratlarının Gib Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-27
Tarih : 12.07.2021

Elektronik Defter Oluşturma, İmzalama Ve Beratlarının Gib Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-28
Tarih : 29.07.2021

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Belgeler Form Ba Ve Bs Bildirimine Dahil Edilmeyecek

Sirküler No : 2021-29
Tarih : 03.08.2021

Bazı Hizmet İfalarında İndirimli Kdv Oranı Ve Kira Ödemelerinde İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Sirküler No : 2021-30
Tarih : 16.08.2021

Araç Alımlarında Ödenen Ötv Oranlarına´Da Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2021-31
Tarih : 27.08.2021

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Beyan Bildirim Ve Ödeme Süreleri Birer Ay Uzatıldı

Sirküler No : 2021-32
Tarih : 04.10.2021

Mevduat Faiz Gelirlerinde İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2021-33
Tarih : 11.10.2021

Gelir Vergisi Kanunu 252 Seri Nolu Tebliğde Yer Alan Nakit İade Tutarı Artırıldı

Sirküler No : 2021-34
Tarih : 20.10.2021

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ve 5746 Sayılı Arge Kanunu´Nda Yeralan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2021-35
Tarih : 02.11.2021

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

Sirküler No : 2021-36
Tarih : 29.12.2021

2022 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 1

Sirküler No : 2021-37
Tarih : 29.12.2021

2022 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 2

Sirküler No : 2021-38
Tarih : 29.12.2021

2022 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 3

Sirküler No : 2021-39
Tarih : 29.12.2021

2022 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 4

Sirküler No : 2021-40
Tarih : 29.12.2021

2022 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 5

Sirküler No : 2021-41
Tarih : 29.12.2021

2022 Takvim Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar 6

Sirküler No : 2021-42
Tarih : 29.12.2021

Mevduat Faiz Gelirlerinde İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi 31.03.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

Sirküler No : 2021-43
Tarih : 29.12.2021

Kurumların Kar Dağıtımda Uygulanan Stopaj Oranı % 15´Ten % 10´A İndirildi