2022 Sirküler

Sirküler No : 2022-01
Tarih : 03-01-2022

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Sirküler No : 2022-02
Tarih : 04.01.2022

İhracat Bedellerinin % 25´Nin Merkez Bankasına Satışı Zorunluluğu Getirildi

Sirküler No : 2022-03
Tarih : 07.01.2022

01.01.2022-30.06.2022 Tarihleri Arası Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

Sirküler No : 2022-04
Tarih : 14.01.2022

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergi Kanunu Eki Iı Sayılı Listede Yer Alan Bazı Özel Tüketim Vergisi Matrah Grupları Ve Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2022-05
Tarih : 24.01.2022

E-Belge Uygulamasına İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2022-06
Tarih : 24.01.2022

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı

Sirküler No : 2022-07
Tarih : 24.01.2022

2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi

Sirküler No : 2022-08
Tarih : 26.01.2022

Katma Değer Vergisi Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri 31 Ocak 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Sirküler No : 2022-09
Tarih : 31.01.2022

Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı

Sirküler No : 2022-10
Tarih : 14.02.2022

Temel Gıda Maddelerinde Kdv Oranı % 8´Den % 1´E İndirildi

Sirküler No : 2022-11
Tarih : 17.02.2022

Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Sirküler No : 2022-12
Tarih : 01.03.2022

Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Elektrik Teslimlerinde Kdv Oranı %18´Den % 8´E İndirildi

Sirküler No : 2022-13
Tarih : 30-03-2022

Konu : Katma Değer Vergisi Oranlarının Belirlendiği 2007/13033 Sayılı Bankalar Kurulu Kararında Değişiklik Yapıldı

Sirküler No : 2022-14
Tarih : 19.04.2022

Konu: Bankalara Satışı Yapılacak İhracat Tutarının Oranı Artırıldı.

Sirküler No : 2022-15
Tarih : 20.04.2022

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 32/34 Sayılı Tebliğ’De Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2022-16
Tarih : 21.04.2022

Konu:Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’Nde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2022-17
Tarih : 13.05.2022

Konu:Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Sirküler No : 2022-18
Tarih : 16.05.2022

Konu:İhracattan Ve Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara 1 Puanlık İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanması İle İl...

Sirküler No : 2022-19
Tarih : 04.07.2022

Konu:01.07.2022-31.12.2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi.

Sirküler No : 2022-20
Tarih : 18.07.2022

Konu: Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Sirküler No : 2022-21
Tarih : 18.07.2022

Konu : Çalışanlara Sağlanan Yemek Ve Yol Yardımında Uygulanan Gelir Vergisi İstinası Tutarları Artırıldı.

Sirküler No : 2022-22
Tarih : 24.10.2022

Konu: Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu Kredi Kullanımına Yönelik Düzenlemesinde Değişiklik Yaptı.

Sirküler No : 2022-23
Tarih : 09.11.2022

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği´Nde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2022-24
Tarih : 09.11.2022

Konu : Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Sirküler No : 2022-25
Tarih : 09.11.2022

Konu : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlan...

Sirküler No : 2022-26
Tarih : 24.11.2022

Konu : 2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 122,93 Olarak Belirlendi.

Sirküler No : 2022-27
Tarih : 24.11.2022

Konu: Binek Araçların Özel Tüketim Vergi Matrah Gruplarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No : 2022-28
Tarih : 02.12.2022

Konu:Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Sirküler No : 2022-29
Tarih : 02.12.2022

Konu: Sigorta Prim Matrahına Dahil Edilmeyecek Günlük Yemek Bedeli Belirlendi.

Sirküler No : 2022-30
Tarih : 08.12.2022

Konu:Tüm Alış Ve Satışları Elektronik Belgelerden Oluşan Yada Belirlenen Haddin Altında Kalan Mükellefler İçin Form Ba/Bs Bildirimi Verme Yükümlülüğü Ocak 2023 ...

Sirküler No : 2022-31
Tarih : 26.12.2022

Konu: Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Sirküler No : 2022-32
Tarih : 26.12.2022

Konu: Katma Değer Vergisi Kanunu´Nun Geçici 39´Ncu Maddesinin Uygulanma Süresi Uzatıldı

Sirküler No : 2022-33
Tarih : 26.12.2022

Konu: Motorlu Taşıt Vergileri 2023 Yılında % 61,50 Oranında Artırılacak.